Boerderij De Sterke Akkers

recente veranderingen

medio maart 2016:

We zijn onlangs omgeschakeld van melkschapen naar melkkoeien.