Boerderij De Sterke Akkers

Onze visie

Boerderij De Sterke Akkers is een plek waar mensen wonen en werken met het bewustzijn dat iedereen een waardevolle inbreng heeft en allemaal van elkaar kunnen leren. We gaan respectvol om met de dieren en het land om de boerderij omdat de wederzijdse afhankelijkheid ook geldt voor mens en natuur.

Kortom, onze leidraad is:

  • Zorg voor de aarde
  • Zorg voor de mensen
  • Eerlijk delen

 

 

Manifest van de Groene Alliantie Coevorden

In de gehele samenleving leeft steeds nadrukkelijker de wens tot herstel van biodiversiteit, landschappelijke waarden en duurzame voedselketens. Landelijk wordt het Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontwikkeld. De uitvoering moet echter plaats vinden in onze directe omgeving: in tuinen en op balkons, in de openbare ruimte en in de weilanden, akkers en natuurgebieden.

Er liggen kansen binnen de gemeente Coevorden. Er zijn vele aansprekende initiatieven en er is een schat aan kennis en ervaring aanwezig in de samenleving. Weliswaar zijn er veel natuurgebieden maar juist buiten die natuurgebieden zijn er nog vele onbenutte mogelijkheden.

De Groene Alliantie Coevorden is een lokaal netwerk waarin mensen, groepen, bedrijven en politieke partijen die zich bezighouden met dit soort initiatieven elkaar ontmoeten en inspireren. Een platform van denkers, durvers en doeners. Wij delen kennis en informatie en helpen elkaar. Samen zetten wij ons in voor de ‘groene ontwikkelingen’ in Coevorden.

 

De doelstellingen zijn:

  • Ontwikkeling van natuur inclusieve landbouwbedrijven (biologisch, voedselbossen, dorpstuinen etc.);
  • Landschappelijk inpassingen van bouwwerken in het buitengebied;
  • Afzet van lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel;
  • Communicatie en educatie – bewustwording creëren;
  • Klimaatadaptie.

 

De ondertekenaars van dit manifest verklaren dat zij deze doelstellingen ondersteunen, dat zij zich inspannen om deze doelstellingen te bereiken en dat zij ook anderen daarbij zullen helpen.

Meest recente berichten
Archief