Boerderij De Sterke Akkers

Disclaimer

Privacy

De Sterke Akkers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Sterke Akkers zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wij streven er naar dat de informatie op onze website(s) actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website(s).

Alle informatie op onze website(s) wordt aangeboden ‘zoals het is’ en ‘zoals het beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website(s) of delen daarvan.

Wij behouden ons het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen. De aangeboden informatie is copyright van Biologisch schapenbedrijf De Sterke Akkers. Kopiëren en of gebruik van informatie van onze website(s) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Algemene voorwaarden

Wanneer u producten bestelt en koopt bij de boerderijwinkel De Sterke Akkers gelden de volgende algemene voorwaarden.

Prijzen
Wanneer u op de website van de boerderijwinkel De Sterke Akkers een bestelling plaatst, bent u op de hoogte van het feit dat de prijzen van de bestelde producten variabel zijn. Er wordt per product en per seizoen redelijke en billijke prijzen gehanteerd.
Alvorens u tot een bestelling overgaat bent u altijd in de gelegenheid om een prijslijst op te vragen van de op dat moment gehanteerde prijzen.

Bevestiging
Wanneer u op de website van de boerderijwinkel De Sterke Akkers een bestelling heeft geplaatst krijgt u per email een bevestiging. Zonder tegenbericht bent u verplicht om de bestelling af te nemen.

Transport
De boerderijwinkel De Sterke Akkers heeft geen bezorgservice. Wanneer u op de website van de boerderijwinkel De Sterke Akkers een bestelling heeft geplaats moet u deze zelf afhalen bij de boerderijwinkel.

Levertijd
Wanneer u op de website van de boerderijwinkel De Sterke Akkers voor maandag’s een bestelling plaatst, garanderen wij u dat u de bestelling de eerst volgende zaterdag kunt afhalen.

Betaling
Betaling van de producten bij de boerderij de Sterke Akkers geschied bij afhalen contant.

Eigendomsvoorbehoud
Wanneer u producten heeft besteld op de website van de boerderijwinkel De Sterke Akkers, blijven deze eigendom van de boerderijwinkel De Sterke Akkers tot dat deze betaald zijn.

Garantie
Bij het afrekenen van de producten van de boerderijwinkel De Sterke Akkers gaat u akkoord met de kwaliteit van de producten.
Mocht achteraf blijken dat een product toch niet voldoet aan de kwaliteit, dan is in redelijkheid en billijkheid ruilen mogelijk.

Afwikkeling van geschillen
Wanneer er tussen de boerderijwinkel De Sterke Akkers en u een geschil ontstaat over de diensten van de boerderijwinkel of kwaliteit van de producten, dan komen we hier in alle redelijkheid en billijkheid uit.
Wanneer het bovenstaande niet het geval is, blijven de producten eigendom van de boerderijwinkel De Sterke Akkers en verzoeken wij u om uw producten elders in te kopen.

Aansprakelijkheid
De boerderijwinkel De Sterke Akkers is niet verantwoordelijk voor achteraf opgelopen schade aan de producten.

Meest recente berichten
Archief