Boerderij De Sterke Akkers

Contact

Wij werken aan verbetering van onze Website.

Neem voor actuele informatie en mogelijkheden contact met ons op!

De Sterke Akkers

We ontvangen groepen op de boerderij. We laten u de stallen en de melkstal zien en wellicht zijn er kalfjes of lammetjes (we melken het jaar rond).

De boerderijwinkel is gemaakt door onze deelnemers. Zij hebben de verassende kleuren uitgezocht, schilderingen op de groentekoeling gemaakt en de balie getimmerd van oude kaasplanken. Natuurlijk zijn ook de vele mooie producten de moeite van het bekijken waard.

Voor een groepsbezoek vragen we een kleine bijdrage.

Valsteeg 3
7751 RK  DALEN
0524 – 551307

Informatie

info@desterkeakkers.nl